Vi retter eksamener så fort som mulig. Svar på eksamen kommer tidligst 3-4 dager etter kurset.
Dersom du IKKE består så vil du få beskjed av oss om det og du må ta eksamen på nytt. Når eksamen er gjennomført og kurset er betalt så vil du få tilsendt kursbevis til din e-post eller til det vekterfirmaet som du er tilknyttet. Vi gir ikke ut eksamen, men registrerer ditt resultat i vårt register for myndighetene. Lykke til.