Dersom du har tatt vekterkurs i Sverige og ønsker å jobbe i Norge, så må du ta et tilpasningskurs til det norske regelverket. Tilpasningskurset er en 8 timers teoretisk opplæring iht. Lov om vaktvirksomhet.
Kurset er tilrettelagt for de som har tatt vekterutdannelse i Sverige og som skal få den godkjent i Norge. Etter avtale med Politidirektoratet vil det blitt undervist i følgende fag:
Jus tilsvarende trinn 3: 5 timer
Etikk: 1,5 time
HMS med utgangspunkt i Arbeidsmiljøloven: 1 time
Eksamen: 0,5 timer

Les mer: Foreskrift om vaktvirksomhet – Kapittel 5. Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen stat